Sort by:
Basic Khaddar Shalwar

Basic Khaddar Shalwar

PKR 1,790PKR 1,253
Basic Khaddar Shalwar

Basic Khaddar Shalwar

PKR 1,890PKR 1,323
Basic Khaddar Shalwar

Basic Khaddar Shalwar

PKR 1,790PKR 1,253
Basic Khaddar Cigarette Pants
Basic Khaddar Cigarette Pants
Wide Leg Jeans

Wide Leg Jeans

PKR 3,995PKR 2,797
Wide Leg Jeans

Wide Leg Jeans

PKR 3,995PKR 2,797
Skinny Fit Jeans

Skinny Fit Jeans

PKR 4,090PKR 2,863
Skinny Fit Jeans

Skinny Fit Jeans

PKR 4,090PKR 3,272
Skinny Fit Jeans

Skinny Fit Jeans

PKR 4,090PKR 2,863
Mom Jeans

Mom Jeans

PKR 3,995PKR 2,797
Mom Jeans

Mom Jeans

PKR 3,995PKR 2,797